VS2 I יהלום אמרלד

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VS2 0.9