VS2 I יהלום אובל

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VS2 0.7