VS2 G יהלום אובל

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VS2 0.7