VS1 I יהלום אובל

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VS1 0.5