יהלום לב D VS2

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VS2 D VG 1.01 לב